Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2013

ruction
8471 1304 390
Reposted fromnosiemka nosiemka viamefir mefir

February 19 2013

ruction
Może za mało walczymy. Powinniśmy wreszcie wziąć się w garść i wmówić sobie, że damy radę. Bo jest szansa. Zawsze. Trzeba tylko wierzyć i uparcie iść do przodu. Nie oglądaj się za siebie. Nie warto. Więcej stracisz niż zyskasz. Wyznaczyłeś sobie trudny cel? Nie szkodzi. Będzie trudno, bo o to właśnie chodzi w życiu. Ale dasz radę. Musisz zrozumieć, że masz w sobie tyle siły, by schwytać to, czego pragniesz. Dasz radę. Powtarzaj te słowa, a na pewno się uda. Bo nie ma nic ważniejszego, niż wiara w samego siebie. Bez niej nie masz po co zaczynać. 
— yezoo.moblo.pl
Reposted frommefir mefir
Sponsored post
feedback2020-admin

February 16 2013

ruction
Chcę z Tobą wygłupiać się na łóżku, siadać Ci na kolanach szepcząc do ucha najpiękniejsze słowa, brać od Ciebie za duże ubrania i zasypiać w nich każdego wieczoru, wiedząc że One nie zastąpią mi Twojej obecności, chcę robić Ci zdjęcia kiedy śpisz z słodko otwartymi ustami, i mówić Ci jak wspaniałym człowiekiem jesteś, nie śmiać się z Twoich żartów, głaskać Twoją skórę, cieszyć się kiedy po raz setny mi wybaczasz i denerwować się kiedy robisz mi na złość, irytować Cię swoim sposobem bycia, i mówić jak bardzo kocham Twoje oczy, Twój uśmiech i Twoją osobowość, chcę przepraszać Cię kiedy nie mam racji i chcę być dla Ciebie wszystkim jednocześnie wiedząc, że nigdy nie miałam więcej niż w momencie gdy mnie przytulasz, chcę zawsze dotykać tylko Twojego ciała i słuchać tylko o Twojej miłości i płakać tylko z tęsknoty do Ciebie i łaskotać Cię gdy udajesz że umierasz, akceptować Twoje słabości, podziwiać zalety, i planować przyszłość przy Twoim boku, i mimo wszystko czuć że przy Tobie tylko mogę zaznać takiego poczucia bezpieczeństwa, ufać Ci i wątpić, kochać Cię bez przerwy i mimo wszystko, i chcę mówić o sobie najgorsze rzeczy i jednocześnie dawać Ci od siebie wszystko co we mnie najlepsze, bo jesteś tego wart jak żaden inny człowiek, i słuchać gdy mówisz, mówić gdy chcesz słuchać, i mówić Ci prawdę choćby nie wiem jak bolesna była, i być uczciwą bo wiem, że właśnie tego sobie życzysz.
— z sieci
Reposted fromstaystrongangie staystrongangie viawiks wiks

February 04 2013

ruction

January 24 2013

ruction
9562 196c 390
Reposted fromClary Clary viamefir mefir

January 23 2013

ruction
ruction
Dlaczego najlepsi ludzie mieszkają tak daleko od nas?
— no dlaczego?!
Reposted fromfanaberie fanaberie viadiedrunk diedrunk

January 18 2013

ruction
8761 0a90 390
Reposted frommywonderland mywonderland viatristezza tristezza
ruction
5168 18f0 390
Lovely Lovely Lovely
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viaskins skins
ruction
5178 0232 390
Yeah,wow,lovely
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viaskins skins
ruction
0822 fc76 390
Reposted fromDoopamina Doopamina viamefir mefir
ruction
8249 a9e6 390

January 16 2013

ruction
Często przecież jakaś melodia zapisuje się w naszej pamięci, ponieważ towarzyszyła wyjątkowym wydarzeniom. Słuchając jej potem, natychmiast przypominamy sobie emocje, które się z nią wiązały. Nasze życie składa się między innymi ze wspomnieni zapachów, melodii i smaków. Podstawowe ludzkie zmysły tworzą aurę przeszłości.
— Dziecko z chmur
Reposted frommanipulatingwoman manipulatingwoman viacytaty cytaty

January 15 2013

ruction
1199 b164 390
Reposted frommariola mariola viamefir mefir
ruction
5870 654a 390
Reposted fromankess ankess viawiks wiks
ruction
2482 00fa 390
Reposted frommisskatha misskatha viamefir mefir
ruction
7920 1eb4 390
Reposted fromjennyme jennyme viacrystalll crystalll
ruction
4925 087e 390
wyznanie prosto z polibudy.
Reposted fromsankastycznie sankastycznie viacrystalll crystalll
ruction
Religia jest omylna, ale tylko dlatego, że omylni są ludzie.
— anioły i demony

January 13 2013

ruction
How do you do it, you got me losing every breath...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...